Kosten en vergoedingen kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Vergoeding van de behandeling voor jongeren tot 18 jaar vindt plaats vanuit de Jeugdwet. We adviseren je vooraf contact op te nemen met de gemeente of het wijk- of gebiedsteam in jouw gemeente als je meer wilt weten over kosten en vergoedingen.

Vergoeding vanuit de gemeenten

Om voor vergoeding van begeleiding of behandeling vanuit de gemeenten in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • er is een geldige verwijzing van de huisarts of het wijk- of gebiedsteam.
  • er is een contract tussen In de Bres en de gemeente waarin je woont.
  • de gemeente geeft toestemming aan In de Bres voor het starten van de behandeling door het afgeven van een beschikking. Bij een verwijzing door de huisarts is de gemeente verplicht om deze beschikking af te geven.

In de contracten en aanvullende afspraken met gemeenten staat vaak ook aangegeven bij welk type en ernst van de klachten we behandeling mogen bieden en hoe lang de behandeling maximaal mag duren. Mogen we of kunnen we jou of je kind geen vergoede of passende behandeling bieden, dan laten we dat jou en de verwijzer weten.

Meerdere betrokken hulpverleners

Heb je op meerdere gebieden klachten en zijn er hulpverleners van meerdere organisaties betrokken bij de begeleiding en behandeling, dan kan het wijk- of gebiedsteam een ondersteuningsplan opstellen samen met jou en je ouders of met je kind. Daarna stemmen de betrokken organisaties het behandelplan en de taakverdeling af. Ook maken ze onderling afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden en de financiën.

Contracten met gemeenten 2023

Voor 2023 hebben we een contract voor behandeling binnen de Specialistische Jeugdhulp met:

  • Friesland, alle gemeenten – via Sociaal Domein Fryslân (SDF)
  • Groningen, alle gemeenten – via Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG)

Andere gemeente?

Wanneer je in een andere provincie of gemeente woont dan hierboven is genoemd, dan wordt je behandeling in principe niet vergoed. Wil je jezelf toch graag aanmelden bij In de Bres, dan komt het soms voor dat een gemeente op verzoek toch toestemming geeft voor behandeling en de kosten vergoedt. Informeer hier vooraf naar bij je gemeente.

Kosten en vergoedingen voor volwassenen (vanaf 18 jaar)