Kosten en vergoedingen volwassenen (vanaf 18 jaar)

Ben je 18 jaar of ouder, dan adviseren we je om de polisvoorwaarden van je zorgverzekering vooraf goed door te lezen. Of neem contact op met je zorgverzekeraar als je meer wilt weten over kosten en vergoedingen in jouw specifieke situatie.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Om voor vergoeding van een behandeling binnen de GGZ vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • er is een geldige verwijzing
  • de psychische problemen die je hebt, vallen onder verzekerde zorg.

Of de behandeling vergoed wordt en hoe de verrekening verloopt, hangt af van de afspraken of van het contract tussen de GGZ-organisatie en de zorgverzekeraar. De behandeling bij In de Bres wordt in de meeste gevallen vergoed. Zie hieronder onze contractafspraken.

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2021

De kosten worden na afsluiting van de behandeling rechtstreeks door ons gedeclareerd bij je zorgverzekeraar. Voor 2021 hebben we een contract met onderstaande zorgverzekeraars voor behandeling in de Basis GGZ en de Specialistische GGZ:

  • De Friesland Zorgverzekeraar
  • Zilveren Kruis Achmea, Prolife, FBTO, Avéro Achmea, OZF, Interpolis en Zilveren Kruis Ziezo.
  • Menzis, daaronder vallen ook: Anderzorg, HEMA en PMA.
  • DSW, daaronder vallen ook: Stad Holland, In Twente, RMA.
  • CZ, daaronder vallen ook: OHRA, CZ Direct, Delta Loyd.
  • VGZ, daaronder vallen ook: IZA, UMC, Unive Zorg.
  • ASR, daaronder vallen ook: De Amersfoortse, Ditzo.

In de Bres heeft het Keurmerk Christelijke Zorg. Wanneer u aanvullend bij Pro Life verzekerd bent, komt u in aanmerking voor vergoeding van relatietherapie en behandeling van burn-out.

Andere zorgverzekeraar?

Ook wanneer je bij een andere zorgverzekeraar bent verzekerd dan hierboven staat, kun je bij In de Bres in behandeling komen en kunnen de kosten worden vergoed. Dit is mogelijk wanneer je een zogenaamde akte van cessie ondertekent. We verrekenen dan de kosten na afloop van de behandeling rechtstreeks met je zorgverzekeraar. Het is dus niet nodig dat je de kosten eerst zelf betaalt en vervolgens declareert. Ook hoef je niet bij te betalen. Wel kan verrekening met je eigen risico plaatsvinden, net als bij gecontracteerde zorgverzekeraars. Lees hiervoor verder onder ‘Eigen risico’.

Eigen risico

In 2021 is het verplichte eigen risico van je zorgverzekering € 385,-. Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar en is niet specifiek verbonden met de GGZ of met In de Bres. Als je eerder in het kalenderjaar waarin je je aanmeldt, al andere zorg hebt ontvangen en je eigen risico of een deel daarvan al is ‘opgebruikt’, dan wordt dit (deel) niet meer in rekening gebracht voor je behandeling bij In de Bres.

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 wordt het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd binnen de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Dit is een nieuw model voor vergoedingen.  Het model streeft naar eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Zo kun je dan bijvoorbeeld zien op welke datum en met wie je een behandelsessie hebt gehad en hoelang deze duurde. Dit nieuwe model gaat overigens niet over de inhoud van de zorg. De zorg die CIGGZ In de Bres levert verandert dan ook niet.

Een gevolg van dit nieuwe model is een verandering op het gebied van het eigen risico. Ben je in 2021 gestart met een behandeling die in 2022 doorloopt dan kun je te maken krijgen met extra eigen risico. Vanaf 2022 telt behandeling in de GGZ per kalenderjaar opnieuw mee voor het eigen risico.  Vanuit de politiek worden hier nog vragen over gesteld.

Meer informatie vindt u in de Cliëntenfolder Zorgprestatiemodel.  

Onverzekerde zorg

Psychische problemen waarvan de behandeling niet voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komt, wordt ook wel onverzekerde zorg genoemd. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij relatieproblemen, werkproblemen of bij rouwverwerking. Is er in jouw geval sprake van onverzekerde zorg dan bespreken we dat met je. Wil je toch een aantal gesprekken met een van onze behandelaren, dan ontvang je na ieder gesprek hiervan een rekening.

Voor meer informatie over de tarieven voor onverzekerde zorg kijk onderaan de pagina.

Heb je naast dit type klachten en problemen ook last van psychische problemen die wel onder de verzekerde zorg vallen, dan kan het zijn dat de behandeling op basis hiervan wel voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komt.

Aanvullende verzekering

Als blijkt dat je behandeling niet kan worden vergoed uit de basisverzekering, dan is soms vergoeding van (een deel van) de gesprekken mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Je declareert de rekeningen dan vaak achteraf bij je zorgverzekeraar. Informeer vooraf bij je zorgverzekeraar naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Aanmelden zonder verwijzing

Je kunt je ook rechtstreeks bij ons aanmelden, zonder verwijzing. In dat geval betaal je de gesprekken zelf en gelden de onderstaande NZa-tarieven tenzij het om onverzekerde zorg* gaat.
* zie boven.

Direct aanmelden zonder verwijzing

NZa tarieven 2021 Basis GGZ

Downloaden

NZa tarieven 2021 Specialistische GGZ

Download