Kosten en vergoedingen volwassenen (vanaf 18 jaar)

Ben je 18 jaar of ouder, dan adviseren we je om de polisvoorwaarden van je zorgverzekering vooraf goed door te lezen. Of neem contact op met je zorgverzekeraar als je meer wilt weten over kosten en vergoedingen in jouw specifieke situatie.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Om voor vergoeding van een behandeling binnen de GGZ vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • er is een geldige verwijzing
  • de psychische problemen die je hebt, vallen onder verzekerde zorg.

Of de behandeling vergoed wordt en hoe de verrekening verloopt, hangt af van de afspraken of van het contract tussen de GGZ-organisatie en de zorgverzekeraar. De behandeling bij In de Bres wordt in de meeste gevallen vergoed. Zie hieronder onze contractafspraken.

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2023

De kosten worden per consult rechtstreeks door ons gedeclareerd bij je zorgverzekeraar. Voor 2023 hebben we een contract met onderstaande concerns:

  • ACHMEA – bijbehorende zorgverzekeraars:

De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO, Interpolis, Pro Life, ZieZo, Zilveren Kruis

  • VGZ – bijbehorende zorgverzekeraars:

Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, Univé, VGZ, United Consumers VGZ, ZEKUR, ZEKUR Gewoon ZEKUR polis, Zorgzaam

  • MENZIS – bijbehorende zorgverzekeraars:

Anderzorg, Hema, Menzis, PMA, VinkVink

  • DSW – bijbehorende zorgverzekeraars:

DSW, inTwente, Stad Holland

  • ASR – bijbehorende zorgverzekeraars:

ASR, Ditzo

  • CZ – bijbehorende zorgverzekeraars:

CZ, Just, Nationale-Nederlanden, OHRA

  • Caresq – bijbehorende zorgverzekeraars:

EUCARE, Aevitae

Andere zorgverzekeraar?

NB We nemen op dit moment geen verzekerden van ENO, ONVZ en Zorg & Zekerheid in behandeling.

Wanneer je bij een andere zorgverzekeraar bent verzekerd dan hierboven staat, kun je bij In de Bres in behandeling komen en mogelijk worden de kosten ook dan vergoed. Bij sommige zorgverzekeraars is vooraf toestemming voor behandeling nodig. Informeer daarom altijd vooraf bij je zorgverzekeraar welke voorwaarden voor jou gelden tav vergoeding. Daarnaast kan verrekening met je eigen risico plaatsvinden, net als bij gecontracteerde zorgverzekeraars. Lees hiervoor verder onder ‘Eigen risico’.

Eigen risico

In 2023 is het verplichte eigen risico van je zorgverzekering € 385,-. Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar en is niet specifiek verbonden met de GGZ of met In de Bres. Als je eerder in het kalenderjaar waarin je je aanmeldt al andere zorg hebt ontvangen en je eigen risico of een deel daarvan al is ‘opgebruikt’, dan wordt dit (deel) niet meer in rekening gebracht voor je behandeling bij In de Bres.

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 is het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd binnen de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Dit is een nieuw model voor vergoedingen. Het model streeft naar eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Zo kun je bijvoorbeeld zien op welke datum en met wie je een behandelsessie hebt gehad en hoelang deze duurde. Dit nieuwe model gaat overigens niet over de inhoud van de zorg. De zorg die In de Bres levert verandert hiermee niet. Vanaf 2022 telt behandeling in de GGZ per kalenderjaar opnieuw mee voor het eigen risico.

Meer informatie vind je in de Cliëntenfolder Zorgprestatiemodel.

Uitleg factuur en specificatie

Meer informatie over je factuur en de specificatie van je behandeling vind je hier:  Uitleg factuur en specificatie behandeling

Aanvullende verzekering

Als blijkt dat je behandeling niet kan worden vergoed uit de basisverzekering, dan is soms vergoeding van (een deel van) de gesprekken mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Informeer vooraf bij je zorgverzekeraar naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Aanmelden zonder verwijzing

Je kunt je ook rechtstreeks bij ons aanmelden, zonder verwijzing. In dat geval betaal je de gesprekken zelf en gelden de onderstaande NZa-tarieven, tenzij het om onverzekerde zorg gaat.

Tevens kun je gebruik maken van de tarievenzoeker van de NZa, via deze link:

https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

De zorg welke In de Bres levert valt binnen deze settings:
Setting ambulant –Kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair
Setting ambulant –Kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair

De keuze voor mono- of multidisciplinair wordt door de behandelaar bepaald op basis van de zorgvraagtypering en de inhoud van het behandelplan en kan aangepast worden gedurende de behandeling.

Direct aanmelden zonder verwijzing

NZa tarieven 2023

Download