Persoonlijkheidsproblemen

Persoonlijkheidsproblemen: structureel en ontwrichtend

Ieder mens heeft bepaalde karaktertrekken of persoonlijkheidskenmerken. Dat zijn min of meer vaste patronen in je gedrag, denken en voelen. Iedereen heeft ook wel eens problemen, maar als je redelijk in staat bent om met lastige situaties om te gaan en je je kunt aanpassen in sociale situaties, dan is er over het algemeen weinig aan de hand. We spreken van een persoonlijkheidsprobleem of persoonlijkheidsstoornis als een structureel aanwezig, inflexibel patroon in je gedachten, gevoelens en gedrag ervoor zorgt dat je niet goed kunt functioneren.

Hoe herken je persoonlijkheidsproblemen?

Dat inflexibele patroon zorgt er niet alleen voor dat je niet goed functioneert, maar ook dat je vastloopt in verschillende persoonlijke en sociale situaties, zoals in je relatie, gezin, familie, vriendschappen en bij je werk of opleiding. De problemen in je functioneren kunnen op verschillende manieren zichtbaar worden:

 • in de manier waarop je over jezelf, anderen en gebeurtenissen denkt
 • in je emoties, die bijvoorbeeld heftig of sterk wisselend zijn
 • in je contact met anderen
 • in het beheersen van impulsen

Belemmeringen door persoonlijkheidsproblemen

Concreet kan dit inhouden dat je functioneren belemmerd wordt door bijvoorbeeld:

 • sterke angst om relaties aan te gaan, angst voor afwijzing
 • confrontaties uit de weg te gaan, problemen niet aan te pakken en op te lossen
 • te sterke behoefte aan controle en perfectie
 • te weinig vertrouwen in eigen kunnen, sterke angst om dingen alleen te doen
 • weinig grip op emoties, onvoorspelbaar gedrag
 • sterk op jezelf en op eigenbelang gericht, snel gekrenkt
 • te sterke behoefte in de belangstelling te staan, aandacht zoeken
 • onverantwoord en roekeloos gedrag

Hulp bij persoonlijkheidsproblemen

Lukt het je niet om met persoonlijkheidsproblemen van jezelf, van je kind of van anderen in je omgeving om te gaan? We helpen je graag verder. Samen met jou werken we aan het omgaan met een persoonlijkheidsprobleem of kenmerken daarvan. Ook helpen we bij het versterken van je vaardigheden in het omgaan met bijvoorbeeld lastige situaties, gedachten, emoties en sociale contacten.

Ik wil meer weten over

Heb je vragen over persoonlijkheidsproblemen? Neem contact op

Ik wil me aanmelden