Over In de Bres

Iedereen kan last krijgen van psychische problemen. Dat is menselijk. In de Bres is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die hiermee te maken hebben. Hulp vragen is belangrijk. We werken samen met jou aan herstel. Dat kan betekenen dat je klachten overgaan of verminderen. Is dat niet mogelijk, dan richten we ons samen met jou op het leren omgaan met psychische problemen en moeilijke omstandigheden. Ons doel is dat jij weer verder kunt.

In de Bres is een organisatie voor christelijke geestelijke gezondheidszorg (christelijke GGZ). We bieden professionele hulp bij klachten zoals depressie, angst, traumatische ervaringen, overbelasting, autisme/ASS, ADHD, persoonlijkheids- en gedragsproblemen, en relatie-, gezins- en opvoedingsproblemen. Ook als je andere psychische problemen ervaart, kijken we graag samen met jou of en hoe we je verder kunnen helpen.

We zien geloof en levensvisie als een belangrijk onderdeel van het leven en bieden een open en vertrouwde sfeer om over je psychische problemen en je geloof te praten. Samen werken we aan herstel vanuit christelijk perspectief. Je bent welkom bij In de Bres, ongeacht je geloofsovertuiging, levensvisie of (culturele) achtergrond.

Je bent welkom bij In de Bres, ongeacht je geloofsovertuiging, levensvisie of (culturele) achtergrond.

Herstel bij psychische problemen

Werken aan herstel van mensen en van relaties is wat ons drijft en wat ons iedere dag opnieuw motiveert. ‘Herstellen is een persoonlijk, uniek proces waarin iemand de draad weer probeert op te pakken en zijn leven opnieuw inhoud en richting probeert te geven’ (Anthony, 1993, Deegan, 1995). Bij In de Bres zoeken we samen met jou naar wegen die leiden tot geheel of gedeeltelijk herstel. Is herstel niet mogelijk, dan focussen we op leren omgaan met of accepteren van psychische problemen of moeilijke omstandigheden. Zo werken we samen aan een leven dat waardevol is. Vanuit die visie èn vanuit ons geloof bieden we behandeling voor een breed scala van psychische problemen.

Geloof als bron van inspiratie

Daarbij is ons geloof in God een bron van inspiratie. We zien geloof en levensvisie als een belangrijk onderdeel van het leven. Geloof kan een bijzondere krachtbron vormen op weg naar herstel, maar vragen rondom geloof kunnen ook verwarrend zijn. Alle reden om er aandacht aan te besteden in de behandeling.

Samen, gelijkwaardig

Samenwerken is de basis van onze behandelingen. Gelijkwaardig, naast elkaar, en zo veel mogelijk op basis van je eigen keuzes. Samen betekent dat we met jouw toestemming graag mensen uit je naaste omgeving betrekken bij je behandeling. Samen staat ook voor het bieden van behandeling aan je partner of gezinsleden wanneer dat nodig is. Samen betekent waar nodig ook samenwerken met andere organisaties, huisartsen, wijk- en gebiedsteams, kerken of scholen. Kortom, samen met jou, de mensen om je heen en met professionals helpen we je het leven weer aan te kunnen.

Wil je weten wat christelijke GGZ bijzonder maakt en meer weten over onze herstelvisie? Klik hier.