Christelijke GGZ

In de Bres werkt aan herstel bij psychische problemen

Bij christelijke GGZ-instelling In de Bres werken we vanuit ons geloof in God. Dat is voor ons een bron van inspiratie bij het werken aan herstel van mensen en relaties. We zien geloof en levensvisie als een belangrijk onderdeel van het leven.

Wisselwerking psychische problemen en geloof

Psychische problemen en geloof kunnen van invloed zijn op elkaar. Geloof kan een bijzondere krachtbron vormen. Als je het moeilijk hebt, kun je bemoediging en steun ervaren uit het gegeven dat God er is, uit Zijn woorden in de bijbel, door gebed, door hulp en steun van anderen. Een moeilijke periode in je leven kan je dichter bij God brengen, bij de mensen om je heen en bij wat belangrijk voor je is in je leven.

Psychische problemen en geloof kunnen ook een negatieve wisselwerking met elkaar hebben. Zo kunnen psychische problemen verwarring brengen en twijfel zaaien over je geloof. Ook kun je God gaan ervaren als ver weg of afwezig. Bijvoorbeeld als je depressief bent en weinig of niets voelt. Of als je last hebt van traumatische ervaringen. Alle reden om geloof te betrekken bij de behandeling.

Professionele behandeling op basis van bijbelse principes

Bij in de Bres bieden we een open en vertrouwde sfeer om over je psychische problemen en je geloof te praten. We bieden professionele behandelingen op basis van de geldende normen en richtlijnen binnen de GGZ. Daarbij maken we gebruik van bijbelse principes en zetten we onze kennis en ervaring in op het gebied van de wisselwerking tussen psychische problemen en geloof. Onze behandelaren zijn professionals uit verschillende disciplines en met verschillende kerkelijke achtergronden. Je bent welkom bij ons, ongeacht je geloofsovertuiging, levensvisie of (culturele) achtergrond.

Onze visie: wij geloven in herstel

‘Herstellen is een persoonlijk, uniek proces waarin iemand de draad weer probeert op te pakken en zijn leven opnieuw inhoud en richting probeert te geven’, zegt een citaat van Anthony (1993) en Deegan (1995). Bij In de Bres werken we vanuit deze invalshoek. Ons motto is dan ook: ‘Wij geloven in herstel’. Deze woorden zijn niet zo maar gekozen. Ieder woord staat voor een deel van onze visie op herstel.

‘Wij’ staat voor samen

Als je psychische problemen hebt en bij ons in behandeling bent, trekken we samen met jou op. ‘Wij’ staat dus voor samen met jou. Maar ook voor samen als team van In de Bres, met je naasten, met andere betrokkenen en professionals als dat jou verder kan helpen. En boven alles samen met God onze Schepper.

‘Geloven’ staat voor inspiratie

Wij geloven dat met professionaliteit alleen onze hulpverlening niet compleet is. We zijn voor herstel ook afhankelijk van onze Schepper. Met Hem wordt de behandeling compleet. Ons geloof in God is onze dagelijkse inspiratiebron van waaruit we werken.

‘In’ staat voor innerlijk

Samen zoeken we naar je innerlijke drijfveren, je intrinsieke motivatie. We staan naast je en geven je handvatten. Toch ben je in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Je houdt zo veel mogelijk de regie zelf in handen en maakt je eigen keuzes.

‘Herstel’ staat voor je bestemming hervinden

Herstel kent meerdere vormen. Van ‘leren omgaan met’ tot ‘volledig herstel’. Van ‘het verlichten van’ tot het ‘aanvaarden van’. Herstel kan ook betekenen dat de behandeling leidt tot een zinvol leven. We zijn er om jou te helpen haalbare doelen te stellen en op die manier de waarde van het leven te hervinden.

Welkom bij In de Bres. Waar we samen werken aan herstel vanuit christelijk perspectief.