Cliëntenraad

Cliëntenraad denkt mee in belang van cliënten

De Cliëntenraad van In de Bres werkt volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Deze raad denkt mee over onderwerpen die voor jou als cliënt van belang zijn. De leden van de raad behartigen de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van In de Bres. De raad vergadert vier keer per jaar en wordt actief door het management op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het gebied van de hulpverlening. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management over uiteenlopende onderwerpen waarbij jij als cliënt centraal staat.

Heb je een vraag of een opmerking voor de Cliëntenraad? Stuur dan een bericht naar clientenraad@indebres.nl

De Cliëntenraad is niet bedoeld voor individuele klachten. Daarvoor is een klachtenreglement opgesteld, welke je hieronder kunt downloaden.

Klachtenreglement

Downloaden