Identiteitsraad

In de Bres heeft een Identiteitsraad. Daarin hebben zitting de predikanten ds. Kersten Bijleveld (predikant Boornbergum en voorzitter Synode van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland), ds. Matthias Deleu (Christen gemeente Buitenpost), ds. Pieterjan de Buck (Protestantse gemeente Heerenveen) en drs Ritske Tulner (Voorzitter College van Bestuur Stichting Oarsprong). De Identiteitsraad bestaat uit mensen die dagelijks bewust in hun werk met het geloof aan de slag zijn en dat kunnen delen in een professionele omgeving. De Identiteitsraad heeft regelmatig contact met het managementteam en de raad heeft een adviserende rol.

De Identiteitsraad heeft als missie om de professionals van In de Bres te ondersteunen bij het inhoud geven van geloof in het werk. Niet alleen Christelijk in naam, maar vooral in het handelen. De Identiteitsraad gaat o.a. bijeenkomsten met professionals leiden waarin het geloof bij psychische vraagstukken centraal staat.

Identiteitskader

Download