Onze naam

Voluit is onze naam Christelijk Instituut GGZ In de Bres. Meestal noemen we onszelf In de Bres of CIGGZ In de Bres.

De naam ‘In de Bres’ is ontleend aan de uitdrukking ‘voor iemand in de bres springen’. Dit betekent onder andere iemand helpen of steunen. Een bres is een gat in een verdedigingsmuur. Binnen een muur is het vaak veilig, maar als er een gat in de muur zit, kan er een vijand binnenkomen…

Dit kun je soms ook in je eigen leven ervaren. Psychische klachten of moeilijke gebeurtenissen kunnen je leven binnenkomen. Vaak lukt het dan niet om het ontstane gat, ‘de bres’,  alleen te dichten. Onze behandelaren gaan graag samen met jou aan de slag om dit gat te dichten, zodat je weer verder kunt.

Ook in meerdere bijbelvertalingen wordt gesproken over ‘bressen’ en het herbouwen of herstellen hiervan:

…en hij zal genoemd worden: hersteller van straten en herbouwer van bressen.

Jesaja 58:12b