Vrouw, 63 jaar: ‘Ik sta nu bewust stil bij alles waar ik dankbaar voor mag zijn’

ervaringsverhaal

‘Twee jaar geleden, ik was toen 61 jaar, speelden er meerdere grote dingen tegelijk in mijn leven. Mijn moeder overleed, er was Pfeiffer bij mij geconstateerd en ik had een burn-out. Maar wat me er vooral toe aanzette om naar de huisarts te stappen, was een aanhoudend angstig gevoel.

Ik ben erfelijk belast: in mijn familie komen schizofrenie en borderline voor. Dat zorgt ervoor dat je extra alert bent bij psychische klachten. Omdat ik christelijk ben, vond ik het belangrijk om met iemand te praten die mij op dat vlak goed zou kunnen ondersteunen. Zo ben ik bij In de Bres terechtgekomen.

Er werd een angststoornis bij mij gediagnosticeerd. Van de psycholoog heb ik geleerd om mijn gedachten te analyseren. Waarom voel ik me zoals ik me voel? Is het reëel dat ik zo denk? Ik kreeg handvatten om er beter mee om te gaan.

Uiteindelijk bleek mijn schildkliermedicatie niet goed afgesteld te staan. Dat verklaarde een groot deel van mijn klachten. De medicatie is aangepast waardoor dat akelige, opgejaagde gevoel al snel verleden tijd was.

Wat mij enorm geholpen heeft, is dat ik geleerd heb om stil te staan bij alles waar ik dankbaar voor mag zijn. Mijn man is er nog, het gaat goed met mijn kinderen, we leven in vrede in dit land. Maar ook het besef dat Gods woord het fundament is, de enige waarheid. Ik heb passende Bijbelteksten uitgezocht die ik uit mijn hoofd heb geleerd. Die spreek ik regelmatig hardop uit.

Mijn psycholoog van In de Bres is mij tot steun geweest in een donkere periode in mijn leven. Er werd echt naar mij geluisterd. De vaardigheden die je krijgt aangeleerd in combinatie met de aandacht die aan het geloof wordt besteed, hebben veel voor mij betekend.’