Pieter (10) durft na een ongeluk weer de auto in

Pieter (10 jaar) heeft vijf maanden geleden een kop-staartbotsing meegemaakt. Hij zat bij zijn vriendje Guus in de auto, toen de wagen van achteren hard werd aangereden. Gelukkig hadden de jongens geen ernstig letsel en kwamen ze met de schrik vrij. Toch is het nog niet voorbij. Pieter durft niet meer in een auto te stappen, en op de achterbank raakt hij in paniek. Hij slaapt slecht en heeft last van terugkerende nachtmerries.

Hoe we Pieter hebben geholpen met EMDR

In overleg met de ouders is besloten Pieter te helpen met EMDR. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR is een volwaardige en effectieve therapeutische methode waarbij gewerkt wordt volgens een vaststaand protocol.

Bij EMDR wordt eigenlijk alleen gepraat aan het begin van de sessie, als de behandelaar Pieter vraagt om het beeld dat symbool staat voor het auto-ongeluk terug te halen. ‘Vertel in het kort wat je je herinnert van wat er gebeurd is, als een soort film. Het gaat om het verhaal zoals het nu in je hoofd zit, niet om wat er precies is gebeurd.’ Dat lukt Pieter goed.

Pieter concentreert zich op het beeld en de behandelaar begint een serie handbewegingen of tikjes. ‘Kijk naar de film en zet het stil op het plaatje dat je nu het naarst vindt om naar te kijken. Dus niet het plaatje waarop te zien is wat je toen het naarste vond, maar wat je nu het naarste vindt om naar te kijken. Dat kan ook een plaatje zijn waarop je ziet wat er had kunnen gebeuren. Hoe ziet dit plaatje er uit, wat zie je allemaal?”

Na iedere serie handbewegingen (of koptelefoontikjes) van ongeveer een halve minuut, zegt Pieter kort wat er in haar op komt: ‘De schrikogen van Guus’ of ‘De autoriem knelt zo erg, ik krijg ‘m niet los’.

De behandelaar vraagt Pieter zich steeds te concentreren en begint een volgende serie handbewegingen of tikjes. Het volgen van de hand of het luisteren naar de tikjes leidt zo af, dat Pieter nauwelijks aan denken toekomt. Hij gaat van associatie naar associatie, tot hij geen nieuwe gedachtes meer voelt. Dan mag hij terugkijken naar de film, en aangeven in hoeverre het beeld hem nog raakt.

‘Kijk naar het beeld en zeg tegen jezelf, hoe naar/vervelend voelt het dan nu om ernaar te kijken op een schaal van 0 tot 10? 0 is helemaal niet vervelend en 10 is het aller-­‐vervelendst of een cijfer er tussenin.’ Komen er nog nare gevoelens boven, dan worden die in een volgende reeks langsgelopen. Net zolang tot het hele ‘geheugennetwerk’ rond de nare ervaring geactiveerd is geweest en gewoon aanvoelt.

EMDR werkt snel en effect

Direct na de behandeling is Pieter wat vermoeid en de dagen daarna krijgt hij een paar keer een enorme huilbui. Toch werkt EMDR vaak snel en effectief. Al na zo’n 3-4 sessies is hij kalmer en kan hij beter met de nare herinneringen omgaan. Het wordt gemakkelijker om aan het auto-ongeluk terug te denken. Het beeld is zeker niet weg, maar de emotionele lading is verdwenen. Pieter slaapt beter, durft weer in de auto te stappen en raakt niet meer in paniek als hij op de achterbank zit.

Meer lezen over EMDR voor kinderen of jongeren?