Contra-indicaties

We bieden alleen ambulante behandeling. Dit houdt in dat een cliënt een keer per week of een keer per twee weken naar een van onze locaties komt. We kunnen daarom geen behandeling bieden aan cliënten met:

  • crisisgevoeligheid met indicatie voor opname, zoals bij ernstige suïcidaliteit en impulsdoorbraken
  • ernstige psychose
  • ernstige eetproblematiek
  • actuele verslavingsproblematiek
  • ernstige persoonlijkheidsproblematiek (cluster A, B)
  • dementie
  • een ernstige verstandelijke beperking