Voor naasten

Heeft iemand die jij kent psychische problemen?

Gaat het niet goed met iemand die jij kent? Je partner, je kind, je vader of moeder, broer of zus, vriend of vriendin? Als naaste ken je iemand vaak goed en kun je soms net dat laatste zetje geven, zodat hij of zij de stap zet naar professionele hulp. In de Bres is een christelijke GGZ-instelling die bij psychische problemen professionele hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen, waaronder ook ouderen.

Professionele psychische hulp zoeken

Het kan zijn dat je familielid of vriend zelf niet inziet dat hij psychische problemen heeft. Of dat hij geen professionele hulp durft te zoeken. Wat kun je dan doen om diegene te helpen?

  • Bespreek met degene om wie het gaat, wat je opvalt en waarover je je zorgen maakt. Neem de tijd om naar zijn of haar verhaal te luisteren en kom niet direct met oplossingen.
  • Bespreek met je naaste de mogelijkheid om professionele hulp te zoeken.
  • Heb je hier zelf ervaring mee, of ken je iemand die er baat bij heeft gehad? Benoem dit, zodat je naaste beseft dat hij niet de enige is die professionele, psychische hulp nodig heeft en dat hij er baat bij kan hebben
  • Verwijs hem of haar naar de website van In de Bres en vraag de informatie te lezen en erover na te denken.
  • Stel voor dat diegene langs gaat bij zijn huisarts. De huisarts kijkt samen met je naaste wat er speelt en kan verwijzen naar In de Bres of naar een andere organisatie. Deze verwijzing is nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor professionele, psychische hulp.
  • Bied eventueel aan om mee te gaan naar de huisarts of het eerste gesprek bij In de Bres, als je merkt dat je naaste het moeilijk vindt om alleen te gaan of dreigt af te haken.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over wat In de Bres voor je naaste of voor jou kan betekenen?