Voor scholen

Ben je als leraar op zoek naar psychische hulp voor een leerling?

Wist je dat een op de vijf kinderen en jongeren in hun leven te maken krijgt met psychische problemen? Als leraar of intern begeleider zie je bij leerlingen signalen van depressie, angst, agressie, ADHD, autisme, gedrags- of gezinsproblemen. Je ziet de kinderen en jongeren bijna iedere dag en signaleert vaak al in een vroeg stadium dat het niet goed gaat. Wellicht herken je probleemgedrag in de klas, maar twijfel je erover hoe je het gedrag moet interpreteren of over wat je moet doen. Je kunt proberen de ouders of verzorgers te motiveren om professionele, psychische hulp te zoeken. Of je maakt de schoolarts of schoolmaatschappelijk werker attent op problematisch gedrag, zodat die kan aansturen op professionele hulpverlening. In de Bres is een christelijke GGZ-instelling die professionele hulp biedt aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Extra zetje naar psychische hulp bij psychische problemen

Als leraar of intern begeleider ken je leerlingen vaak goed en kun je ouders, verzorgers of de jongere zelf soms net dat extra zetje geven om professionele, psychische hulp te zoeken. Wil je iemand helpen om hulp te zoeken? Dan kun je wijzen op de mogelijkheden van In de Bres en ouders of een jongere motiveren om een verwijzing te vragen bij de huisarts. Of bij het gebieds- of wijkteam van de gemeente waar hij woont.

Korte lijnen met school bij psychische hulp aan leerlingen

Onze hulpverleners bieden behandeling van depressie, somberheid en sociale angst. Ook bieden zij hulp bij traumaverwerking en bij het omgaan met angstklachten, paniekaanvallen en stress. Ze ondersteunen bij het omgaan met autisme en ADHD en bij andere vormen van psychische klachten en gezinsproblemen. Korte lijnen tussen school en hulpverlening zijn belangrijk bij de behandeling van kinderen en jongeren. Daarom hebben onze hulpverleners (met toestemming van ouders) geregeld contact en overleg met de school waarop een kind of jongere zit. In sommige gevallen kiezen we voor een schoolobservatie.

Meer informatie

Wil je meer weten over wat In de Bres voor je leerling en zijn of haar ouders kan betekenen? Heb je vragen over wat jij kunt doen?